en dk
I Nordhavnen da jeg kørte forbi i toget og der var 10.000 måger på vandet.